Gốm sứ Việt

Mobile: 0913 045 034 - Email; gomsuviet.com@gmail.com

Gốm Sứ Việt

Gốm Sứ Việt. JSC

Nghệ thuật thủ công Việt Nam

Contact: CEO Kim Văn Quân, Mobile: 0913045 034

Add: Đội 7, Xã Ngọc Hồi, Huyện Thanh Trì, Hà Nội, Việt Nam. 

E mail: gomsuviet.com@gmail.com - Website: http://gomsuviet.com